Daugiau apie mus – Šypsenos padeda sveikti! Prisidėk. Skirk 2%.

RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai – tai Lietuvoje  gydytojus klounus vienijanti organizacija, kurios tikslas – lankyti sergančius vaikus ligoninėse ir dovanoti jiems šypsenas, padedančias sveikti!

MES TIKIME, KAD ŠYPSENOS PADEDA SVEIKTI!

 

Mūsų misija – meno priemonėmis dovanoti šypsenas ir juoką tiems, kam to trūksta labiausiai.

Mūsų vizija – kad kiekvienas sergantis vaikas Lietuvoje turėtų galimybę pabendrauti su gydytojais klounais!

Klounados poveikis:

 • Žaismingas teatralizuotas gydytojų klounų bendravimas turi
  terapinį poveikį ir padeda mažiesiems pacientams greičiau sveikti.
 • Geros emocijos stabdo streso hormonų (kortizono ir adrenalino)
  gamybą.
 • Šypsenos ir juokas didina endorfinų, mažinančių skausmą, kiekį.
 • Nuoširdus klounų bendravimas ir improvizuoti žaidimai skatina
  optimizmą ir lavina vaizduotę.
 • Reguliarūs ir pozityvūs klounų apsilankymai padeda kurti ryšius
  tarp vaikų, jų tėvų ir ligoninės personalo.

Prisidėk. Skirk 2 proc. GPM.

Dirbame vadovaudamiesi šiais principais:

 • Individualus bendravimas su vaikais per jų fantaziją ir vaizduotę;
 • Prisitaikymas prie vaikų kasdienės aplinkos ir poreikių;
 • Glaudus bendradarbiavimas su ligoninės personalu;
 • Vaikų tėvų ir artimųjų įtraukimas;
 • Pasirodymų meninės kokybės užtikrinimas;
 • Skaidrumas: viešai skelbiame veiklos ir finansines ataskaitas.

 

Top